LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TUY PHƯỚC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:   /KHCĐ-2018                                      Phước Hưng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

(V/v: Tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2018)

Thực hiên công văn số 03 /KH-LĐLĐ của LĐLĐ Huyện Tuy Phước về việc tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2018 do LĐLĐ Tuy Phước tổ chức. Công đoàn trường THCS Phước Hưng cùng với các Công đoàn Tiểu học và Mần non lên kế hoạch tập luyện và tham gia dự thi như sau:

  1. Đối tượng dự thi: Tất cả CBGV – CNV đang công tác tại các trường MN, TH, THCS trong năm học 2017 – 2018, có đủ sức khỏe đều được dự thi.

Danh sách các thành viên tham gia luyện tập:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chúc vụ

Đăng ký nội dung thi đấu

Công đoàn

Chạy việt dã

Cầu lông

Kéo co

Nữ

Nam

Đơn nữ

Đôi nam nữ

1

Nguyễn Thị Điệp

THCS

CN.UBKT

x

 

 

 

x

2

Nguyễn Viết Ba

THCS

Đoàn viên

 

x

 

 

x

3

Nguyễn Thị Thường

TH số 2

Đoàn viên

 

 

x

 

x

4

Lê Thị Thẩm Mỹ

TH số 2

Đoàn viên

 

 

 

x

x

5

Phan Tố Như

THCS

Đoàn viên

 

 

 

x

x

6

Trần Văn Khôi

THCS

Đoàn viên

 

 

 

 

x

7

Trà Thị Thoa

TH số 1

Đoàn viên

 

 

 

 

x

          

 

Các đồng chí: Như, Điệp có trách nhiệm tổ chức, động viên, theo dõi các vận động viên trong quá trình luyện tập

  1. Thời gian và địa điểm luyện tập:
  1. Địa điểm: Tại sân trường THCS Phước Hưng và nhà thi đấu đa năng An Nhơn.
  2. Thời gian: Vào lúc 16h các buổi chiều từ ngày 09/03 đến 27/03/2018 (Đối với các ngày chiều thứ bảy và chủ nhật tập trung tập luyện tại nhà thi đấu đa năng An Nhơn vào lúc 15h).
  1. Ngày thi và địa điểm thi đấu:
  • Thi đấu: 1 ngày, khai mạc vào lúc 7h ngày 28.3.2018
  • Địa điểm:

+  Khai mạc và bế mạc: nhà thi đấu TDTT huyện Tuy Phước

 

                             Chủ trì                                                                         Thư ký

 

                                      Nguyễn Tấn Tiến