SKKN BỔ SUNG SÁCH THƯ VIỆN

1/Tầm quan trọng của thư viện:

Thư viện trường học là một bộ phận trọng yếu không thể nào thiếu đươc trong nhà trường phổ thông, bằng phương tiện sách báo đang góp phần làm tốt công tác” chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành” góp phần quyết định chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy của thầy cô giáo, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho các em học sinh. Cho nên thư viện trường học hoạt động tốt có tác dụng thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

2/Sự cần thiết của bổ sung sách:

a/Vai trò của sách trong nhà trường:

Sách là một trong những cơ sở vật chất có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông. Sách không những chứa đựng nội dung giáo dục mà còn là công cụ, phương tiện đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục mới- phương pháp phát huy cao nhất tính tích cực, độc lập của học sinh trong học tập.

Trong nhà trường có 3 loại sách cơ bản:

-Sách giáo khoa.

-Sách nghiệp vụ của giáo viên.

-Sách tham khảo, đọc thêm.

Mỗi loại sách đêù có vị trí và tầm quan trọng riêng biệt nhưng 3 loại sách này đều không thể thiếu trong việc phục vụ thầy cô giáo và các em học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

b/Sự cần thiết phải bổ sung sách trong nhà trường:

Thư viện là một bộ phận không thể thiếu được trong nhà trường phổ thông. Dù thư viện lớn đến đâu, sách nhiều đến cỡ nào cũng trở nên thiếu và ít phù hợp dần theo thời gian. Cho nên thư viện phải bổ sung sách đầy đủ, thường xuyên và hoạt động có nghiệp vụ thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Rõ ràng thư viện góp phần tích cực trong việc chỉ đạo sử dụng sách báo đồng thời cũng là một địa chỉ tiêu thụ sách quan trọng. Do đó cần phải củng cố thư viện nghĩa là bổ sung sách cho thư viện và đổi mới hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

3/Thực tiễn của việc bổ sung sách:

Bổ sung sách như trên đã nói là việc làm hết sức cần thiết nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học của thầy và trò nhất là trong giai đoạn cải cách hiện nay thì lại càng cấp thiết hơn.

Tuy nhiên trong thực tế việc bổ sung sách không phải là dễ dàng . Bỡi vì khó khăn lớn nhất là làm thế nào để có nguồn vốn, nguồn kinh phí mua thêm sách? Mà nguồn kinh phí để bổ sung sách cho từng thư viện không phải là nhỏ ( nhất là từ cuối năm học 2005- 2006 đến nay trên địa bàn  của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước tất cả  các thư viện trường học đã đạt  chuẩn 01-cấp quốc gia), mỗi thư viện phải bổ sung tối thiểu từ 300 đến 500 bản sách ( trị giá tương đương 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng) hằng năm. Sở dĩ việc bổ sung sách khó khăn vì nguồn sách do Phòng Giáo dục  và Đào tạo Tuy Phước cấp không còn, hơn nữa phần lớn  đời sống của học sinh ở các trường cánh bắc Tuy Phước đa phần là con em nông dân thuần nông,việc đóng học phí, hội phí…hằng năm đã là một gánh nặng thì việc góp thêm mỗi lớp 15- 20 bản sách cũng không phải là dễ dàng.

Hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, động viên  hằng năm học sinh khối 9 ra trường tặng sách cho thư viện, người thân đi làm ăn xa hoặc đi học xa về mua một vài quyển sách để con em tặng thư viện…là một việc cũng không dễ, không phải trường nào cũng thực hiện được, nếu có thì kết quả cũng không cao.

Còn việc phối hợp với nhà trường tham mưu với các đoàn thể, ban ngành của địa phương cũng nặng về lý thuyết. Bỡi lẽ không phải địa phương nào, đoàn thể nào, cá nhân nào ngoài xã hội cũng nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của thư viện.Nếu có ủng hộ cho thư viện bằng sách hay bằng tiền thì cũng chỉ là tiêu biểu gọi là với những lời hứa hẹn mang tính chất động viên.

Thành thử  việc bổ sung sách ở các thư viện trường học nhất là ở địa bàn nông thôn gặp không ít khó khăn. Hơn nữa điều tôi muốn nói ở đây là việc bổ sung sách từ trước đến nay cũng chỉ chạy theo số lượng bản sách chứ chưa  thực sự đặt nặng chất lượng bản sách. Chỉ cần bổ sung 10%  số lượng sách hằng năm ở mỗi thư viện trường học là một thách thức không nhỏ cho mỗi giáo viện thư viện. Vì vậy sách có giá trị tham khảo, nâng cao trong mỗi thư viện số lượng cũng rất hạn chế. Đó cũng là một thực tiễn đáng ngại trong việc bổ sung sách hằng năm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc giảng dạy của thầy và trò trong nhà trường.

4/Thực tế hoạt động tại trường THCS Phước Hưng

Hiện nay Thư viện  trường THCS Phước Hưng thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc(giáo viên và học sinh) vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, chiều thứ 5, thứ 6 và thứ 7-số lượng bạn đọc ngày càng đông hơn vì lượng sách báo được bổ sung thường xuyên , kịp thời lại phù hợp với nhu cầu của bạn đọc.Mỗi tuần bình quân số lượng sách báo được mượn về nhà hơn180 bản.  Thư viện  trường THCS Phước Hưng được chính thức công nhận Thư viện 01 vào tháng 12 năm 2005.Trước đó là thư viện 659 được xây dựng trên cơ sở  nâng cấp thư viện 288 có bổ sung thêm một số sách. Phần lớn nguồn sách là do Phòng Giáo dục cấp từ sách giáo khoa đến các loại sách tham khảo.

Từ khi cải cách giáo dục năm 2002-2003 đến nay cũng giống như các thư viện khác, sách của thư viện trường THCS Phước Hưng trở nên lạc hậu dần, ít nhiều ảnh hưởng đến công việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, thành thử việc bổ sung sách mới  hằng  tháng, hằng quí, hằng năm càng trở nên cấp bách để kịp thời đáp ứng việc nghiên cứu và học tập của thầy và trò trong giai đoạn mới.

Những sách cũ không còn phù hợp được thanh lý, chỉ lưu trữ một số cần thiết để giáo viên và học sinh tham khảo , đối chiếu, so sánh khi cần.

Tuy nhiên hằng năm thư viện trường THCS Phước Hưng đều có  sự bổ sung đáng kể một số lượng sách tham khảo các loại và sách thiếu nhi từ các nguồn trong và ngoài nhà trường.

a/Số liệu thống kê( không kể SGK và sách nghiệp vụ do PGD cấp)

 

Năm học

S.L sách hiện có

S.L sách bổ sung

Ghi chú

2005-2006

2147quyển

257 quyển

 

2006-2007

2404 quyển

356 quyển

 

2007-2008

2760 quyển

462 quyển

 

2008-2009

3222 quyển

647 quyển

 

b/Kế hoạch bổ sung sách:

Bổ sung sách cho thư viện phải tiến hành kịp thời và liên tục. Do đó giáo viên  thư viện trường THCS Phước Hưng thường xuyên theo dõi kế hoạch xuất bản qua mạng,,báo chí hay những danh mục sách được gửi về trường

từ các nhà xuất bản hay công ty thiết bị sách Bình Định, nhà sách An Nhơn…để có kế hoạch bổ sung sách hằng năm một cách cụ thể hơn.

Vì chưa thực sự nắm chắc nguồn kinh phí nên thư viện trường THCS Phước Hưng chỉ xây dựng kế hoạch thực tại theo từng năm học. Nghĩa là căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ cụ thể hằng năm của nhà trường thông qua hội nghị viên chức hằng năm. Nội dung khái lược kế hoạch của thư viện trường THCS Phước Hưng gồm:

Liệt kê những nhiệm vụ của công tác bổ sung mà thư viện phải hoàn thành trong thời gian quy định của kế hoạch.

Căn cứ vào kinh phí của trường, của hội phụ huynh và các nguồn hỗ trợ khác mà đặt mua số lượng sách cần thiết.

c/Những yêu cầukhi bổ sung sách:

Đầy đủ các loại sách mới xuất bản có giá trị, căn cứ vào bản giới thiệu sách mới hằng năm của các nhà xuất bản, nhất là nhà xuất bản Giáo dục phải phù hợp với công cuộc cải cách giáo dục hiện nay và phải phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của thư viện nhà trường. Chẳng hạn:Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức,kỹ năng các môn học THCS; Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ các môn; Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học; Dạy và học các bộ môn THCS theo hướng đổi mới; Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở trường THCS…

Kịp thời, nhanh chóng,đảm bảo tính thời sự và thông tin. Chẳng hạn ngoài những cuốn sách như Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc…cần phải bổ sung như Võ Nguyên Giáp tổng tư lệnh  bách chiến, bách thắng;Việt Nam những trận đánh, những chiến dịch lẫy lừng…

Sách bổ sung trong thư viện trường THCS Phước Hưng có số lượng và chất lượng tương đối cân đối so với số lượng giáo viên và học sinh và những nhu cầu của họ. Đối với những cuốn sách phục vụ trực tiếp cho chương trình học của học sinh như các loại sách học tốt, giải bài tập…của các khối thì rất nhiều, mỗi đầu sách từ 5 đến 10 bản. Những loại sách tham khảo không quy định trong chương trình thì ít hơn từ 1 đến 2 bản.

5/ Những giải pháp bổ sung sách:

Trong những năm học vừa qua trường THCS Phước Hưng thực hiện một số giải pháp rất quen thuộc nhưng  tương đói có hiệu quả, đó là việc thưc hiện vận động từ nhiều nguồn:

*Trong nhà trường:

Giáo viên và học sinh trong trường hơn ai hết là những người hiểu rất rõ vai trò và tác dụng của thư viện. Hoạt động chủ yếu của giáo viện và học sinh trong nhà trường là dạy và học. Hai hoạt động này đều  phải sử dụng sách.Sách chỉ có thể được quản lý tốt và phát huy được tác dụng tích cực của nó trên cơ sở bổ sung sách cho thư viện.Vì vậy bổ sung sách cho thư viện là nhằm thoã mãn nhu cầu về sách cho thầy và trò là một yêu cầu không thể  thiếu được. Cho nên hằng năm mỗi giáo viên ủng hộ cho thư viện từ 1đến 2 quyển sách có giá trị và mỗi lớp từ 15 đến 20 quyển sách các loại.

*Ngoài nhà trường:

Một trong những nguồn sách báo cũng rất quan trọng giúp cho việc bổ sung sách  cho thư viện trường THCS Phước Hưng gồm Hội phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương , các thành phần xã hội…Việc vận động này thuộc phạm vi công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng. Do đó khi tiến hành cần có biện pháp cụ thể và thích hợp từng đối tượng vận động. Nghĩa là phải làm cho mọi người, mọi tổ chức thấy rõ ý nghĩa, mục đích của việc vận động để họ tự giác, phấn khởi góp sách xây dựng Thư viện nhà trường với khẩu hiệu” Vì sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ kết hợp nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc  giáo dục con em chúng ta”. Năm học 2005-2006 chính quyền địa phương Phước Hưng đã ủng hộ cho Thư viện trường THCS Phước Hưng 400 bản sách(trên 5.00.000$) , năm học 2006-2007 Hội PHHS tặng 78 bản sách (1.230.000$) , năm học 2007- 2008 có cá nhân tặng 07 bản sách(mỗi bản sách trị giá 72.400$)…

Tóm lại thư viện có vai trò rất lớn trong nhà trường, góp phần phục vụ đắc lực trong tác giảng dạy của giáo viênvà học tập của học sinh. Nó gắn liền với chương trình nội dung học tập của mỗi cấp học gắn liền với nội dung đào tạo con người mới- con người toàn diện theo mục tiêu của từng cấp học.

Để thư viện phục vụ sâu sát, đúng yêu cầu giảng dạy, học tập và nhà trường gắn với thực tế nhiều mặt của xã hội thư viện phải thường xuyên BỔ SUNG SÁCH MỚI đảm bảo cho việc thu hút đông đảo giáo viên và các em học sinh đến đọc sách tại thư viện.Cần nhanh chóng khắc phục tình trạng kho sách nghèo nàn nên số lượng giáo viện và học sinh đến thư viện giảm đi. Do đó việc BỔ SUNG SÁCH MỚI là một vấn đề cần thiết, là thường xuyên liên tục bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với từng trường, từng địa phương.Và thư viện trường trung học cơ sở Phước Hưng đã và đang làm được như thế!

 

Phước Hưng ngày 14 tháng 12 năm 2010.

 

Giáo viên thư viện

 

 

HuTaZox