CÁI VẦN ỒN
Lời lẽ ỡm ờ tựa dịch ôn,
Gieo chi cứ phải cái vần ỒN?
Ráng xem bài xướng đâu từ đắt,
Cố đọc câu hòa khó ý khôn?
Trai tráng hai đèo e bạt vía,
Già nua một động chắc bay hồn?
Thôi đành quẳng bút theo nghề mới,
Bắt ốc mò nghêu sống bãi cồn?
                   Bình Định,24.03.2018
                    Vũ Hùng